Meme Sağlığı Merkezimiz

Meme Sağlığı Merkezimiz

Meme kanseri riski normal düzeyde olan doğurganlık çağındaki her kadın 40 yaş öncesinde 3 YILDA BİR, 40 yaştan sonra YILDA BİR meme muayenesi olmalıdır. Bu muayene aile hekimi, genel cerrahi uzmanı ve daha iyisi “MEME CERRAHI” tarafından yapılmalıdır.

Kliniğimizde meme muayenesine Meme Ultrasonu incelemesi de eşlik etmektedir. Deneyimli radyoloji uzmanlarının değerlendirdiği Mamografi randevunuz da ayarlanmaktadır.

Muayenede ele gelen kuşkulu meme kitleleri için Ultrason kılavuzluğunda Kalın İğne Biyopsisi (Trucut Biyopsi) kliniğimizde yapılmaktadır.

Muayenede ele gelmeyen kuşkulu meme sorunları için Telle İşaretleme Biyopsisi yapılmaktadır.

Muayene - Görüntüleme – Patoloji incelemeleri birlikte değerlendirilmekte, periyodik kontrolleriniz yapılmakta, kararsız kalınan durumlarda ayrıntılı bilgilendirme ve öneriler verilmektedir. Ne sıklıkta kontrollerinizi yaptırmanız gerektiği, kanser riskiniz, genetik danışmanlık gereksiniminiz gibi durumlar değerlendirilmektedir.

Prof Dr Hedef ÖZGÜN bir meme cerrahıdır. Düsseldorf Almanya'da Dr Rezai'nin yanında EUROPEAN ACADEMY OF SENOLOGY enstitüsünde Onkoplastik Meme Cerrahisi kursuna katılıp sertifika almıştır. Cerrahi uygulamalarının yarıdan fazlasını meme cerrahisi oluşturmaktadır. Meme koruyucu cerrahi teknikler, nöbetçi lenf bezi biyopsisi, ameliyat sırasında patoloji incelemesi ve onarıcı cerrahi ile koordine meme kanserinin estetik cerrahisi işlemlerini uygulamaktadır.

Kliniğimizde Meme kanseri için koruyucu hekimlik, tanı, tedavi ve takip işlemleri yapılmaktadır. Küçük çapta bir meme sağlığı merkezi olarak hizmet vermekteyiz.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.